*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Historická latina #2 De re saeculari

Vydáno dne 04.03.2009

Další slovní zásoba historické latiny, tentokrát o světských záležitostech. Nyní nově s možností vyzkoušet on-line.

Dé ré saeculárí

aurifaber
aurifaber - zlatník

noun - -brí, m.

carnifex
carnifex - řezník, kat

noun - -icis, m.

civitás
civitás - město

noun - -átis, f.

 
collocó - umístit, pronajmout

verb - -áre, áví, átum

 
cónsul - konzul, konšel

noun - -is, m.

corporális
corporális - tělesný

-e

díves
díves - boháč

noun - -itis, m.

 
faber - řemeslník, kovář

noun - -brí, m.

forum
forum - náměstí, tržiště, trh

noun - -í, n.

grossus
grossus - groš

noun - -í, m. , histor.

 
imperátor - císař

noun - -óris, m.

 
imperium - říše, císařský trůn, vláda

noun - -ií, n.

iúdex
iúdex - soudce, rychtář

noun - -dicis, m. historicky

 
iúrátí - konšelé

noun - -órum, m.

 
marchió - markrabě

noun - -ónis, m.

marítus
marítus - manžel

noun - -í, m.

mulier
mulier - žena, manželka

noun - -eris, f.

múnítió
múnítió - opevnění, tvrz, ochrana

noun - -ónis, f.

 
nóbilis - urozený, vznešený

-e

 
nobilis - šlechtic

noun - -is, m.

 
obsequium - poslušnost, poddanost, služba

noun - -ií, n.

 
opprimó - utiskovat

verb - -ere, pressí, pressum

 
pauper - chudý

-is

 
paupertás - chudoba

noun - -átis, f.

 
pestilentia - mor

noun - -ae, f.

régális
régális - královský

-e

 
saeculáris - světský

-e

socius
socius - tovaryš

noun - -ií, m.

útilitás
útilitás - užitek, výnos

noun - -átis, f.

vasallus
vasallus - leník, vazal

noun - -í, m.

vectígal
vectígal - dávka, poplatek

noun - -ális, n.

 
vílicus - šafář, správce

noun - -í, m.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Články ze stejné rubriky:

Mgr. Lenka Jedličková, 40 let, v současnosti učitelka češtiny na Střední zdravotnické škole v Táboře. Vedu výukový web www.latina-zdarma.cz a provozuji eshop www.librilatini.cz zaměřený na prodej kvalitní latinské literatury a historických publikací a web www.italske-knihy.cz, který nabízí italské publikace. V roce 2015 ocenila Vzdělávací nadace Jana Husa práci na tomto webu cenou Vladimíra Jochmana pro učitele.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář