*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Latina kolem nás - Valeč, farní kostel sv. Jana Křtitele

ELEMENTARY Vydáno dne 21.06.2010

Latinský nápis napsaný na dlaždici před presbytářem v kostele sv. Jana Křtitele na náměstí ve Valči.


Lingua Latína circá nós - latina kolem nás

V tomto článku se podíváme na nápis, jehož reliéf můžeme číst na dlaždici před presbytářem kostela sv. Jana Křitele ve Valči. Jedná se o výzvu pro kněze, který na toto místo vstupuje:

inscriptio


SACERDOS, DUM HUC CALCAS
MEMENTO OMNIUM FIDELIUM
QUORUM EXUVIAE
IN HAC ECCLESIA SEPULTAE SUNT:
UT REQUIESCANT IN PACE

První slovo sacerdos, -otis, m. je zde oslovení a zamená kněz. Dum zde překládáme jako když, huc znamená sem. Sloveso calcó známená šlapat, mementó překládáme jako rozkaz pamatuj. Fidelis zde označuje věřícího člověka, exuviae jsou pak tělesné ostatky (používá se pouze v množném čísle). Sepultus je tvar od slovesa sepelió a znamená pohřbený. Requiescó překládejme jako odpočívat a pax, pacis je mír nebo pokoj. Překlad celého nápisu si můžete jako vždy ověřit pod žárovkou.

R.I.P.

Na chvíli se ještě zastavíme o posledního řádku přechozího nápisu. REQUIESCANT IN PACE je totiž velmi často používaný obrat. Možná vám bude známější spíše jeho zkratka R.I.P., kterou můžete vidět na různých náhrobních kamenech a s oblibou je také používána jako symbol Halloweenu. Z gramatického hlediska se tedy jedná o konjunktiv prézentu, o 3. osobu množného čísla slovesa requiescó (odpočívat). Tvar tedy překládáme jako ať odpočívají. In pace pak znamená v pokoji. Nebo může být sloveso také v jednotném čísle. Celý překlad zkratky R.I.P. tedy zní: Ať odpočívá(ají) v pokoji.
Stejná písmena sedí také na anglickou verzi nápisu REST IN PEACE.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Kosmova kronika - Břetislavova smrt

Zkušenější latináře učitě zaujme líčení kapitoly našich národních dějin, smrt knížete Břetislava roku 1055.
ALL LEVELS

Aplikace - Latinská slovíčka

Na podzim roku 2017 začala vznikat aplikace k výuce slovní zásoby latiny. Je dostupná z google play a je zdarma. Naučit se v ní můžete slovní zásobu z učebnic, které se běžně používají v Čechách.

PRE-INTERMEDIATE

Harrius Potter - slovíčka

Pokud jste se rozhodli odlehčit svoji latinskou četbu, možná jste se rozhodli pro moderní překlad Harryho Pottera. Pojďme se spolu podívat na některá zajímavá slovíčka.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář