*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Certamen latinum 2010 - B

Vydáno dne 03.02.2011

Latinské olympiády se můžete zúčastnit i tehdy, pokud se učíte latinu méně než 2 roky. Aby byla soutěž spravedlivá, mají všichni ti, kteří se učí déle, o něco složitější zadání. My se dnes podíváme na zadání pro studenty, kteří se učí latinu déle než 2 roky.

Vyzkoušejte si, jak byste uspěli v olympiádě z latinského jazyka, zadání z roku 2010, skupina B, tj. všichni ti, kteří se učí latinu déle než 2 roky. Nejprve si přečtěte článek, poté vypracujte úlohy pod textem. Zadání latinské olympiády uveřejňujeme s laskavým svolením Národního institutu dětí a mládeže, na jehož stránkách můžete najít kompletní zadání a také předchozí ročníky.

De pugna Marathonia
narator Persarum regem Dareum amici hortabantur, ut Graeciam in suam potestatem redigeret. Dareus ingentes copias comparavit, ut Graeciam adoriretur. Persae ad Atticam accesserunt et copias suas in campum Marathonicum deduxerunt. Athenienses timebant, ne libertatem victi amitterent. Itaque nuntios ad civitatesGraecas miserunt, ut auxilium rogarent. Hoc in tempore nulla civitas Atheniensibus auxilio fuit, praeter Plataeenses. Factum est, ut decem milia armatorum complerentur. In pugna, quae dicitur Marathonia, tanto plus virtute valuerunt Athenienses, ut decemplicem numerum hostium vincerent. Adeo Persas terruerunt, ut hostes non castra, sed naves peterent. Cuius victoriae nuntius, cursor, totum spatium e campo Marathonio Athenas continuo cursu emensus, in foro urbis exclamavit: ?Vicimus!" Tum concidit et mortuus est.

 

Přečtěte si pozorně větu Itaque nuntios ad civitates Graecas miserunt, ut auxilium rogarent.
1. Slovesný tvar miserunt převeďte do indikativu prézentu.

2. Jak se v závislosti na této změně změní slovesný tvar rogarent? Napište jej.
3. Vypište z textu perfektní tvar slovesa vincere.
4. Napište v latinském i českém znění výrok slavné římské osobnosti, v němž se rovněž nalézá tvar slovesa vincere v perfektu. Pište bez délek.
5. Uveďte jméno příslušné osobnosti.
6. Uveďte, z jakých latinských slov v textu jsou odvozeny zeměpisné názvy:
a/ City, Ciudad Mexico, Citta Vecchia
b) Champagne, Campagna
7. Jak se jmenoval velitel Athéňanů v bitvě u Marathónu? Články ze stejné rubriky:

Mgr. Lenka Jedličková, 40 let, v současnosti učitelka češtiny na Střední zdravotnické škole v Táboře. Vedu výukový web www.latina-zdarma.cz a provozuji eshop www.librilatini.cz zaměřený na prodej kvalitní latinské literatury a historických publikací a web www.italske-knihy.cz, který nabízí italské publikace. V roce 2015 ocenila Vzdělávací nadace Jana Husa práci na tomto webu cenou Vladimíra Jochmana pro učitele.

Copyright info:

Certamen latinum organizuje Národní institut dětí a mládeže

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Certamen latinum 2010 - B 1 2898 Od avia poslední příspěvek
před 6 lety