*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Středověká

INTERMEDIATE

Před Draculou

Na začátku letošního roku vyšla zajímavá kniha s podtitulem archeologie upíra. Její součástí jsou také středověké a raně novověké latinské texty o upírech s českým překladem. S laskavým svolením nakladatelství Argo Vám v tomto článku jeden zajímavý latinský text o upírech ukážeme. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Leonhartus Albertus

V následujícím článku se díky laskavému svolení překladatelek textu, paní Lněničkové ze Sklářského muzea a paní Vaculíkové z Knihovny Národního muzea, můžete seznámit s poněkud zvláštní básní Leonharta Alberta. Dozvíte se v ní totiž, jak se vyrábí sklo. Uvádíme včetně českého překladu. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Isidor ze Sevilly - Etymologiae

V nakladatelství Oikoymenh vyšla neuvěřitelná encyklopedie Isidora ze Sevilly – Etymologie. Je to vlastně takový výkladový latinský slovník, díky kterému se můžeme seznámit s významem jednotlivých latinských pojmů a leckdy budeme velmi překvapeni. Podívejme se na ukázku. Pokračování článku »
PRE

Comenius: De sensibus

V následujícím textu se podíváme na ukázku z Komenského Orbis sensuálium pictus, konkrétně na výklad smyslů. K článku je také připojena slovní zásoba. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Exemplum - Jak se nelze zavděčit všem

Podívejme se na další krásné exemplum, tentokrát na starou známou pravdu, že se ještě nenarodil člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem… Pokračování článku »
ADV

Život sv. Ludmily - Fuit in provincia Boemorum

Fuit in provincia Boemorum – tak zní začátek – incipit – jedné z nejstarších legend o sv. Ludmile. Její obsah si můžete přečíst v následujícím článku, obsahuje také vysvětlení některých částí textu. Pokračování článku »
ADV

Exemplum o hloupém chlapci - originální text

V následujícím článku si budete moct přečíst originální, neupravovaný text tohoto krásného exempla. Pokračování článku »
ADV

Itinerárium Egeriae

V tomto článku vám představím Putování Egeriino a také jeho knižní podobu. Nově doplněné ilustrací naší nové ilustrátorky paní Jany Pszczolkové. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Carmina Burana - In taberna quando sumus

Další ukázka ze středověké latiny, tentokrát se ale z církevního prostředí dostáváme do tvrdě světského. Jedná se totiž o píseň „pijáckou“. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Zlatá bula sicilská

Pojem Zlatá bula sicilská 1212 zná v naší zemi asi i ten největší neznalec historie. Podívejme se v tomto článku na její znění, samozřejmě v latině. Určeno pokročilejším latinářům. Pokračování článku »
ADV

De inexecrabili dolo vetularum

Podobné příběhy najdete ve středověkém písemnictví často, dnes už jsou nám sice jednotlivé obrazy těžko dešifrovatelné, zůstává ale alespoň krásný příběh. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Kosmova kronika - Břetislavova smrt

Zkušenější latináře učitě zaujme líčení kapitoly našich národních dějin, smrt knížete Břetislava roku 1055. Pokračování článku »
ADV

Vypravování o zlých létech

Pro zkušenější latináře tu mám líčení těžkého roku 1280, některá obtížnější slovíčka jsou v textu vysvětlena. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Vita Caroli IV ab ipso conscripta #1

Tentokrát se podíváme na líčení otravy družiny krále Karla IV. – Nově obsahuje také překlad některých obtížnějších slovíček.-- Pokračování článku »
INTERMEDIATE

O králi Václavu

Kdysi jsem zahlédla poznámku o králi Václavu IV., kterou sepsal neznámý benediktýnský mnich. Posuďte sami, jak umí být latina výmluvná. Pokračování článku »