*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Skladba

INTERMEDIATE

Indikativní souslednost

Obávaným tématem ve větné skladbě je tzv. souslednost časů. My se nyní podíváme na tu jednodušší, na souslednost časů při užití indikativních vět. Pokračování článku »
PRE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #3

Pro ty z vás, kteří s vazbou akuzativ s infinitivem teprve začínáte, jsem připravila cvičení, které má směřovat k pochopení základních pravidel. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #2

Procvičte si vazbu akuzativu s infinitivem. Pokračování článku »
PRE

Vazba místních jmen - cvičení #1

Unde – Ubi – Quó – procvičte si, jak správně odpovědět na tyto otázky. Pokračování článku »
PRE

Nominativ s infinitivem - cvičení #1

Další infinitivní vazba, tentokrát jako cvičení v přítomném čase. Pokračování článku »
PRE

Vazba místních jmen

Jak správně v latině používat podstatná jména v odpovědích na otázky KDE? , KAM?, ODKUD? Pokračování článku »
PRE

Akuzativ s infinitivem

V tomto článku se můžete naučit v latině hojně používanou větnou vazbu akuzativu s infinitivem. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #1

Vazba akuzativu s infinitivem je v latině používána velmi často, procvičíme si ji na originálních větách, tentokrát ale z knihy nedávno napsané. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Vedlejší věty snahové, obavné a zabraňovací

Podívejme se spolu na další druhy vedlejších vět. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Věty účelové

Vysvětlíme si, co jsou to věty účelové a jak v latině fungují. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Procvičujeme konjunktivy ve vedlejších větách #1

V následujícím cvičení se podíváme na věty účelové, snahové, obavné a zabraňovací. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Ablativ absolutní - cvičení #1

Procvičte si v následujícím testu ablativ absolutní. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Ablativ absolutní

Podívejme se, co to je ablativ absolutní, jak se tvoří a především, jak ho správně překládáme. Pokračování článku »