*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Zájmena

ELEMENTARY

Zájmena - pro historiky #2

Připravila jsem cvičení na tázací zájmena se slovní zásobou pro historiky a archiváře. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Zájmena - pro historiky #1

V učebnici pro archiváře je spousta gramatiky a málo cvičení. Adaptovala jsem proto pro vás některé texty z Oerberga, snad budou užitečné. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Procvičujeme zájmena #4

V páté lekci učebnice Familia Romana máme celou řadu tvarů zájmen is, ea, id. Procvičte si jejich tvary v tomto cvičení. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Procvičujeme zájmena #3

Cvičení je určeno všem, kteří v učebnici Familia Romana pokročili do čtvrté lekce. Pokračování článku »
PRE

Procvičujeme ukazovací zájmena #3

V tomto cvičení si vyzkoušíte orientaci ve tvarech zájmena hic, haec, hoc – ten, ta, to. Pokračování článku »
PRE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena - #3

Procvičme si vztažná a tázací zájmena v následujícím cvičení. Pokračování článku »
PRE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena #2

Podívejme se na cvičení s quis, quid, quí, quae, quod Pokračování článku »
PRE

Procvičujeme zájmeno IS

V následujícím cvičení si procvičíte zájmeno IS – TEN Pokračování článku »
ELEMENTARY

Procvičujeme osobní a přivlastňovací zájmena #1

Zájmena, to je velká a složitá kapitola. Procvičte si její nejjednodušší část. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Procvičujeme zájmena

Opakování všech skupin zájmen. Pokračování článku »
ALL LEVELS

Zájmenná adjektiva

Zvláštní skupinou, řazenou mezi zájmena, je také několik slov označovaných jako „zájmenná adjektiva“. Jak již název napovídá, bude se jednat o slova na rozhraní přídavných jmen a zájmen. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Neurčitá zájmena

Neurčitá zájmena jsou poměrně obsáhlou skupinou, která dělá často problémy, protože tvarů je zde mnoho a jsou si velmi podobné. Pokračování článku »
PRE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena

Zde si můžete otestovat vaše znalosti tázacích a vztažných zájmen. Pokračování článku »
PRE

Záporná zájmena

Poslední neopomenutelnou skupinou zájmen jsou zájmena záporná. Nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. V latině je to trochu pomíchané, zájmen jako takových je tam méně. Více se dočtete v tomto článku. Pokračování článku »
PRE

Vztažná zájmena

Vztažná zájmena se od těch tázacích příliš neliší, v podstatě jsou shodná s tázacími, jen se u nich nevyskytuje otazník. Existuje však skupina, která v tázacích není a která se částečně řadí do vztažných – „neurčitě vztažná.“ Více zde. Pokračování článku »