*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Testy

INTERMEDIATE

Procvičujeme mešní řád - ordo missae

Vyzkoušejte si, jak se orientujete v latinském mešním řadu podle 2. vatikánského koncilu. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Latinské citáty a rčení

Vyzkoušejte si, jak se orientujete v latinských citátech a okřídlených rčeních. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Všeobecný test pro pokročilejší #1

V latině se rozhodně nevyskytují jen krátká souvětí o tom, že žáci poslouchají své učitele. Vyzkoušejte si, jak se skutečně orientujete v latinském textu. Potřebujete znát všechny časy a slovesné vazby. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Periculum latinum V

Studenti klasických oborů si můžou vyzkoušet svoji znalost různých jevů pro pokročilejší začátečníky: deklinace, konjugace, imperfektum, futurum, zájmena atp. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Periculum latinum #4

V tomto cvičení si můžete vyzkoušet jednoduchý překlad. Cvičení je určeno studentům klasických oborů. Pokračování článku »
STARTER

Překladové cvičení - začátečníci #1

Pro ty z vás, kteří jste rezignovali na učebnice a chtěli byste se naučit latinsky, je připraveno následující cvičení. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Hledáme ve slovníku #2

V tomto článku budeme opět hledat nominativy nebo základní tvary jednotlivých slov, tak abychom je mohli najít ve slovníku. Slovní zásoba je vhodná jak pro studenty lékařských tak nelékařských oborů. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Periculum latinum pro medicís #1

V této řadě nás čekají komplexnější opakovací testy určené studentům zdravotnických oborů. Začneme opakováním toho, co jste si mohli nastudovat na našich webových stránkách. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Periculum latinum II

Čeká nás další opakovací test, potřebujete znát 1. a 2. deklinaci a 1. a 2. konjugaci. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Procvičujeme koncovky substantiv

Tentokrát je součástí cvičení také 3. deklinace. Pokračování článku »
ELEMENTARY

De puero mendaci

Na krátkém příběhu si procvičíte tvary perfekta, imperfekta a základní skloňování. Pokračování článku »
STARTER

Periculum latinum I

Procvičte si svoje znalosti nejzákladnější latinské gramatiky: 1. a 2. deklinace a konjugací. Test je tentokrát určen pro studenty klasické latiny. Pokračování článku »
ALL LEVELS

Fasti Romani

Pět dat římských, pět dat nynějších. Každé máte za úkol převést do opačného tvaru. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Souhrnné opakování deklinací #5

Na „lékařské“ latině si zopakujete koncovky 1., 2., 4. a 5. deklinace. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Lidské tělo #1

Následující cvičení prověří vaše znalosti ze slovní zásoby o lidském těle. Pokračování článku »