Skloňování 1. a 2. deklinace

Vydáno dne 20.06.2008

V tomto článku si procvičíte skloňování 1. a také již 2. deklinace.Cvičení: Skloňování 1. a 2. deklinace

Na vynechané místo doplňte správný tvar podstatného jména podle smyslu věty. Pokud si nevíte rady s překladem, najeďte myší na bublinu.

 1. Inter .............. sunt artériae, vénae,nerví. TTT

  1. músculís
  2. músculós
  3. músculus
 2. Cancer ................ aegré sánátur. TTT

  1. ventriculí
  2. ventriculís
  3. ventriculus
 3. Medicus ............... amputat. TTT

  1. digitís
  2. digitórum
  3. digitum
 4. Digitus medius á ........... amputátur. TTT

  1. medicó
  2. medicós
  3. medicus
 5. Gangraena variás .......... habet. TTT

  1. formae
  2. formás
  3. formís
 6. Aegrótus á ........... cúrátur. TTT

  1. medicó
  2. medicós
  3. medicum
 7. ...........ven­triculí sánáre studémus. TTT

  1. cancer
  2. cancrí
  3. cancrum
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) a, 7) c
Přepis bublinkové nápovědy: