1. deklinace

Vydáno dne 28.06.2008

Latina „bohužel“ skloňuje, podívejme se tedy na základní skloňovací typ, na 1. deklinaci.1. Deklinace

Základní vzorem může být např. véna, žíla, ale klidně jakékoli jiné slovo stejných vlastností, např. fémina, žena, artéria, tepna, aorta, srdečnice, porta, brána... Všechna tato slova mají totiž společné skloňování.

Skloňování
singulár plurál
1. pád nominativvénažílavénaežíly
2. pád genitivvénaežílyvénárumžil
3. pád dativvénaežílyvénísžilám
4. pád akuzativvénamžíluvénásžíly
6. pád ablativvénážíle, žilouvénísžilách, žilami

Základní vlastnosti 1. deklinace:

Jednotlivé koncovky se musíte dobře naučit. Následující cvičení by vám mělo pomoci.

Každé slovo převeďte do opačného čísla: z jednotného do množného, z množného do jednotného:

 1. rosam

  1. rosá
  2. rosae
  3. rosás
  4. rosís
 2. aquárum

  1. aquá
  2. aquae
  3. aquam
  4. aquís
 3. aortís

  1. aortá
  2. aorta
  3. aortam
  4. aortárum
 4. porta

  1. portae
  2. portárum
  3. portás
  4. portís
 5. cellulás

  1. cellulá
  2. cellulae
  3. cellulam
  4. cellulárum
 6. glandulam

  1. glandulá
  2. glandulárum
  3. glandulás
  4. glandulís
 7. mammae

  1. mammá
  2. mammam
  3. mammás
  4. mammís
 8. linguás

  1. linguá
  2. linguae
  3. linguam
  4. linguárum
 9. frácturís

  1. frácturá
  2. fráctura
  3. frácturam
  4. frácturás
 10. scapulá

  1. scapulae
  2. scapulam
  3. scapulárum
  4. scapulís
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) a, 5) c, 6) c, 7) d, 8) c, 9) a, 10) d
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: