Časování slovesa ESSE

Vydáno dne 04.07.2008

Jednoduchý úvod do základního latinského slovesa ESSE – BÝTČasování slovesa ESSE - BÝT

Indikativ - oznamovací způsob - vypadá takto:

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
SUM (já jsem)
SUMUS (my jsme)
2.
ES (ty jsi)
ESTIS (vy jste)
3.
EST( on je)
SUNT (oni jsou)

Imperativ - rozkazovací způsob- vypadá následovně: Es! Buď Este! Buďte

Ještě bych chtěla upozornit na jednu věc, v tabulce sice uvádím já jsem, ty jsi atp., ale všichni určitě víte, že čeština nepotřebuje k vyjádření bytí osobu a v latině je to stejné, tak jako mohu říct česky pouze JSEM tak mohu říct i latinsky pouze SUM (na rozdíl od takové angličtiny, kde AM nic není, musí být I AM)

Např.: Medicus sum. Es medicus? Medicí sunt.

Přepis bublinkové nápovědy: