Cvičení na sloveso ESSE

Vydáno dne 04.07.2008

Na jednoduchém textíku si procvičte sloveso být v přítomném čase.Cvičení na sloveso ESSE

Do jednotlivých vět doplňte sloveso být ve správném tvaru.

Diana clara dea ___________________________(1) Poetae Romae clárí ___________________________(2) Silvae in Aegypto non ___________________________(3) Ager agricolae parvus ___________________________(4) Primus Graecorum medicus Aesculapius ___________________________(5) In Sicilia oppida clara ___________________________(6) In rés pública nostra oppida et silvae ___________________________(7) Pater noster, qui ___________________________(8) in caelís.

Správné odpovědi: 1) est ; 2) sunt ; 3) sunt ; 4) est ; 5) sum / est ; 6) sunt ; 7) sunt ; 8) es
Přepis bublinkové nápovědy: