Cvičení na 1. konjugaci

Vydáno dne 06.07.2008

V tomto cvičení si procvičíte koncovky 1. konjugace.Procvičujeme 1. konjugaci

Do následujících vět vyberte sloveso se správnou koncovkou. Pokud byste si nebyli úplně jisti překladem věty, najeďte myší na žárovku. Nezapomeňte najít podmět.

 1. Luna et stellae terram noctú ________ TTT

  1. illustrant
  2. illustrás
  3. illustrat
  4. illustró
 2. Aetnam silvae ________ TTT

  1. ornámus
  2. ornant
  3. ornat
  4. ornó
 3. Magistra discipulós suós ________ TTT

  1. laudá
  2. laudant
  3. laudat
  4. laudó
 4. Fabulae ________ á magistró. TTT

  1. narrant
  2. narrantur
  3. narrat
  4. narratur
 5. In scholá magistra á puellís ________ TTT

  1. exspectáminí
  2. exspectáre
  3. exspectátur
  4. exspectó
 6. ________ patriam vestram, puellae. TTT

  1. Amámus
  2. Amáre
  3. Amáte
  4. Amátis
 7. Magistra etiam de historiá patriae nostrae ________ TTT

  1. narrámus
  2. narráre
  3. narrat
  4. narratur
 8. Pró patriá bene ________ TTT

  1. laboráminí
  2. laboramus.
  3. laborare
  4. laborátur
 9. Magistra industriam puellárum ________ TTT

  1. ladáre
  2. laudantur
  3. laudat
  4. laudó
 10. Nisi bene laborátis, nón ________ TTT

  1. laudáminí
  2. laudáre
  3. laudátis
  4. laudátur
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) c, 8) b, 9) c, 10) a
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: