1. konjugace - pro zdravotníky

Vydáno dne 18.09.2008

V tomto článku si zjednodušeně vysvětlíme problematiku časování podle 1. konjugace. Článek je určen hlavně pro zdravotnické školy, ale základní poučení je samozřejmě platné vždy, i v klasické latině.1. konjugace pro zdravotníky

Latina nejen skloňuje, ale také časuje. Tak jako čeština. Časujeme pomocí koncovek. Konjugační typy jsou v latině jen čtyři. Představme si nyní 1. konjugaci.

Jako vzor si můžeme vypůjčit např. sloveso AMPUTÓ, ÁRE - právě koncovka infinitivu ÁRE je pro vás jednoduchým znakem, že se jedná o 1. konjugaci. Proto se tyto koncovky musíte učit se slovíčky!

Latina rozlišuje aktivum a pasivum, tj. činný a trpný rod - já něco dělám, nebo mně je něco děláno:

AKTIVUM

amputuji 1. os. sg. aktíva amput-ó

amputuješ 2. os. sg. aktíva amput-á-s

amputuje 3. os. sg. aktíva amput-a-t

aputujeme 1. os. pl. aktíva amput-á-mus

amputujete 2. os. pl. aktíva amput-á-tis

amputují 3. os. pl. aktíva amput-a-nt

PASIVUM

 

jsem amputován 1. os. sg. pasiva amput-or

jsi amputován 2. os. sg. pasiva amput-á-ris

je amputován 3. os. sg. pasiva amput-á-tur

jsme amputováni 1. os. pl. pasiva amput-á-mur

jste amputováni 2. os. pl. pasiva amput-á-miní

jsou amputováni 3. os. pl. pasiva amput-a-ntur

 

Poznámky:

Příklady: sánás - léčíš, auscultátur - je vyšetřován, cúrá - pečuj nikoli ego sánó tu sánás -já léčím, ty léčíš, to by bylo moc, latina nemusí k jednotlivým tvarům uvádět zájmena

 

Přepis bublinkové nápovědy: