Procvičujeme koncovky 1. a 2. deklinace

Vydáno dne 19.09.2008

Na „zdravotnické“ latině si procvičte koncovky 1. a 2. deklinace.Procvičujeme koncovky 1. a 2. deklinace

Doplňte podle nápovědy správnou koncovku do slovního spojení nebo slovíčka samotného. Protože slovní zásoba je spíše určená studentům lékařských oborů, ověříte si význam slova, když najedete myší na ikonku žárovičky.

 

 1. post morb… aort… TTT

  1. -í , -ís
  2. -um, -ae
  3. -us, -a
 2. ad humer… TTT

  1. -am
  2. -ós
  3. -um
 3. ante spasm… ventricul… TTT

  1. -í, -ó
  2. -um, -í
  3. ós, -í
 4. orbit… in ocul… pl. TTT

  1. -ae, -ís
  2. -ís, -ós
  3. -um, órum
 5. in vén… pl. TTT

  1. -am
  2. -ís
  3. -ós
 6. post period… critic… TTT

  1. -am, -am
  2. -um, -am
  3. -um,-um
 7. ad aqu.. pur.. TTT

  1. -á , -á
  2. -ae, -ae
  3. -am, -am
 8. aqu… ros… TTT

  1. -a, -a
  2. -a, -ae
  3. -ae, -ae
 9. sine digit.. médi… TTT

  1. -í, ó
  2. -ó, -ó
  3. -us, -um
 10. propter cancr… malign… TTT

  1. -er, -ó
  2. -ís, -ís
  3. -um, -um
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) b, 4) a, 5) b, 6) b, 7) c, 8) b, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: