Procvičování 1. konjugace #2

Vydáno dne 22.09.2008

Tentokrát něco z klasické latiny. Procvičíme si koncovky 1. konjugace na jednoduchých příkladech.Procvičování 1. konjugace #2

Přeložte do správného tvaru, současně si procvičíte i základní slovní zásobu klasické latiny.

 1. jsou voláni

  1. educantur
  2. laborámus
  3. pugnás
  4. vocantur
 2. milujeme

  1. amámur
  2. amámus
  3. amáris
  4. amor
 3. jste káráni

  1. castígáminí
  2. laborátis
  3. laudáminí
  4. numerantur
 4. pozdrav!

  1. numeráte
  2. pugnámus
  3. salútá
  4. vocás
 5. je chválen

  1. educás
  2. laudáris
  3. laudátur
  4. paró
 6. jsi umýván

  1. cantáre
  2. laváris
  3. lavás
  4. narrátur
 7. vychováváte

  1. educátis
  2. lavás
  3. pugnámus
  4. vocáris
 8. počítá

  1. numerat
  2. pugnat
  3. salútat
  4. vocat
 9. vládneme

  1. imperámus
  2. imperor
  3. narrámus
  4. parás
 10. doufají

  1. labórámus
  2. pugnás
  3. regnátis
  4. spérant
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) a, 4) c, 5) c, 6) b, 7) a, 8) a, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: