O králi Václavu

Vydáno dne 23.09.2008

Kdysi jsem zahlédla poznámku o králi Václavu IV., kterou sepsal neznámý benediktýnský mnich. Posuďte sami, jak umí být latina výmluvná.O králi Václavovi IV.

Jedná se pouze o kratičký text, už ani nevím, v jaké souvislosti jsem si jej poznamenala. Rozhodně mě ale zaujal svojí velmi výmluvnou slovní zásobou. Ostatně posuďte sami.

Pokud byste si nevěděli rady s překladem, najeďte myší na ikonku žárovičky, kde je pro vás připraven orientační doslovný překlad.

 

Hic fermentum propaginis crementi turpis effusor , patrie ignominia , illiteralis et mendax , molestus Deo et hominibus , decorem domo Dei et loca habitacionis glorie morbo corruptele ritu iuris carrente per suos latrones et pseudomagistrelos turbavit, prophanavit, dotes sacrum edium depredavit. Johannis diocesani iusti expulsor , doctoris submersor , prelatorum tortor , terrigenarum occisor , inpius predo , tocius plebis oppressor , monete zophisticator , consultor demonum, fractor fidei et cuiusvis promissi, effrenate cupiditatis acquisitor, comenta (!) fradum, dissensionum incitator, licium sator, tocius ordinis perversor, divine legis et humane conculcator, peior sibi pessimus incolis, comunis scole non auctor, sed destructor, potator indecens et humani sanguinis cupitor.

Přepis bublinkové nápovědy: