Lidské tělo #1

Vydáno dne 23.09.2008

Následující cvičení prověří vaše znalosti ze slovní zásoby o lidském těle.Procvičujeme slovní zásobu o lidském těle #1

Doplňte z nabídky nejvhodnější slovo a také správný tvar.

 1. Sanguis in ............ et vénís constat.

  1. aortís
  2. artériárum
  3. artériiís
  4. digitís
 2. Genú et cubitus .............. sunt.

  1. articulátiónés
  2. membra
  3. músculís
  4. ossa
 3. In ...... dentés sunt.

  1. linguá
  2. ore
  3. os
  4. osse
 4. Inter maxillam et .............. lingua est.

  1. mandibula
  2. mandibulae
  3. mandibulam
  4. mandibulós
 5. Fémina in cávó abdominále ....... habet.

  1. cerebrum
  2. dentés
  3. digitós
  4. uterum
 6. Corpus ......... constat ex ossibus, músculís et aquá.

  1. cerebrí
  2. féminae
  3. hominis
  4. homó
 7. In cávó .......... cerebrum est.

  1. abdominis
  2. articulátionis
  3. cránií
  4. oris
 8. In .......... quínque digitós invenímus.

  1. abdómen
  2. cávó
  3. manú
  4. násum
 9. Suprá násum ........... sunt.

  1. cerebrum
  2. digití
  3. oculí
  4. oculós
 10. Quattuor ........... habémus.

  1. cerebrós
  2. digitós
  3. membra
  4. membrós
 11. Homo quinque ........... habet.

  1. dentés
  2. ossa
  3. sensús
  4. sensuum
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d, 6) c, 7) c, 8) c, 9) c, 10) c, 11) c
Přepis bublinkové nápovědy: