Souhrnné opakování deklinací #5

Vydáno dne 24.09.2008

Na „lékařské“ latině si zopakujete koncovky 1., 2., 4. a 5. deklinace.Procvičujeme deklinace

Jednotlivá slovní spojení převeďte do opačného čísla.

 1. collápsuí circulátorió

  1. collápsibus circulátóribus
  2. collápsibus circulátóriís
  3. collápsús circulátoriús
 2. decursus morbí

  1. decursuí morbós
  2. decursús morbí
  3. decursús morbís
 3. genú sinistrum

  1. genibus sinistrís
  2. genua sinistra
  3. genús sinistrós
 4. habituí facieí

  1. habití facieí
  2. habitibus facieí
  3. habitús faciibus
 5. ad seriem longam

  1. ad seriés longás
  2. serieí longae
  3. seriés longós
 6. unguentí aromaticí

  1. unguentibus aromaticís
  2. unguentórum arimaticórum
  3. unguentum aromaticum
 7. músculís oblíquís

  1. músculó oblíquó
  2. músculórum oblíquórum
  3. músculum oblíquum
 8. diés longós

  1. diem longam
  2. diem longum
  3. diés longa
 9. signum incertum

  1. signa incerta
  2. signís incertós
  3. signó incertus
 10. manuum dextrárum

  1. manum dextram
  2. manús dextrae
  3. manús dextrí
 11. propter fráctúrás scapulárum dextrárum

  1. fráctúram scapulae dextrae
  2. fráctúram scapulam dextram
  3. frácúrís scapula dextró
 12. periodó criticá

  1. periodís criticís
  2. periodórum criticís
  3. periodus criticus
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) b, 4) b, 5) a, 6) b, 7) a, 8) b, 9) a, 10) b, 11) a, 12) a
Přepis bublinkové nápovědy: