Adjektiva 1. a 2. deklinace #3

Vydáno dne 25.09.2008

Ve cvičení si procvičíme spojení substantiv a adjektiv 1. a 2. deklinace, opět na slovní zásobě zdravotnických o­borůAdjektiva 1. a 2. deklinace #3

Najděte v nabídce nejvhodnější překlad slovních spojení. Nezapomínejte skloňovat.

 1. stav před nemocí

  1. statua ante morbillórum
  2. status ante morbó
  3. status ante morbum
 2. pod tvrdým patrem

  1. ínfrá pálátó dúró
  2. sub palátó dúró
  3. suprá palátum dúrum
 3. průběh nemoci

  1. decursum morbilí
  2. decursus morbí
  3. decursus morbus
 4. po nakažlivé chřipce

  1. ante influenzam infectiósam
  2. post influenzam infectiósam
  3. post morbillós infectiósós
 5. během kritického období

  1. per periodum criticam
  2. per periodum criticum
  3. per periodus criticus
 6. bloudivému nervu

  1. nervís vágís
  2. nervó vágó
  3. nervus vágus
 7. kvůli zhoubné rakovině

  1. inter cancrum malignus
  2. propter cancrum benignum
  3. propter cancrum malignum
 8. překapávaná voda

  1. aqua destílláta
  2. aqua púra
  3. aqua rosae
 9. středního prstu

  1. digití medií
  2. digitórum media
  3. digius medius
 10. chronická nemoc

  1. morbum chronicum
  2. morbus chronica
  3. morbus chronicus
 11. bez levé ruky

  1. ante manum dextram
  2. propter manus dextrus
  3. sine manú sinistrá
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) b, 4) b, 5) a, 6) b, 7) c, 8) a, 9) a, 10) c, 11) c
Přepis bublinkové nápovědy: