Nejčastější slovesa užívaná v lékařské latině

Vydáno dne 27.09.2008

Procvičte si nejčastěji používaná slovesa, se kterými se setkají studenti lékařských oborů.Procvičujeme slovesa

Vyberte za nabídky správné sloveso ve správném tvaru. Nezapomeňte rozlišovat jednotlivé konjugace. Prozatím použijeme pouze indikativ prézentu popř. imperativ v aktívu i pasívu.

 1. Lagoena aquae rosae bene ..............

  1. indicat
  2. sufficit
  3. tegitur
 2. Succus ex variís speciébus herbárum ...........

  1. adde
  2. extrahitur
  3. sánátur
 3. Causa morbí .........

  1. indicat
  2. tegitur
  3. vidére
 4. Aegrótus saepe ............

  1. cúrat
  2. dormit
  3. invenit
 5. Morbus ............ á medicó.

  1. finió
  2. observat
  3. sánátur
 6. Necesse est morbó ...........

  1. audió
  2. cúráre
  3. praeveníre
 7. Ad lagoenam ....... aquam púram.

  1. addás
  2. adde
  3. carpis
 8. Morbí ........... ad infectiósós et aliós.

  1. díviduntur
  2. extrahó
  3. sunt díviduntur
 9. Pillulás in scatulá ............

  1. coquite
  2. numerá
  3. portáre
 10. Medicus .............. medicamenta aegrotó.

  1. praescribit
  2. sumit
  3. tránsfundit
 11. Costam spúriam et costam véram ............

  1. auscultátur
  2. distinguimus
  3. sánáre
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) b, 4) b, 5) c, 6) c, 7) b, 8) a, 9) b, 10) a, 11) b
Přepis bublinkové nápovědy: