Periculum latinum I

Vydáno dne 27.09.2008

Procvičte si svoje znalosti nejzákladnější latinské gramatiky: 1. a 2. deklinace a konjugací. Test je tentokrát určen pro studenty klasické latiny.Periculum latinum I

Z nabídky vyberte správné odpovědi:

 1. Semper discipulí industrií ............

  1. este
  2. sumum
  3. sunt
 2. Magister ........... interrogat.

  1. discipulís
  2. discipulórum
  3. discipulós
 3. In belló virí, féminae, líberí .........

  1. interficimus
  2. interficiunt
  3. interficiuntur
 4. Magistrí .............. dé vítá fabrórum et agricolárum narrant.

  1. puerís
  2. silvís
  3. tabulís
 5. Puerí magistrórum verba ......... tenent.

  1. memoria
  2. memoriá
  3. memoriae
 6. Magistrórum ........ puerós éducant.

  1. exempla
  2. exemplís
  3. exemplós
 7. Puella in scholá cum magistrá bene .........

  1. laborámus
  2. laborant
  3. laborat
 8. Puella, properá in ...........

  1. scholá
  2. scholae
  3. scholam
 9. Sí agricolae bene labórant, ab incolís .......

  1. laudantur
  2. monentur
  3. vocantur
 10. Fémina ......... industriam laudat

  1. puellárum
  2. puellás
  3. puellís
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) c, 4) a, 5) b, 6) a, 7) c, 8) c, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: