Fasti Romani

Vydáno dne 24.09.2008

Pět dat římských, pět dat nynějších. Každé máte za úkol převést do opačného tvaru.Prvních pět příkladů piště klasicky číslicemi, takže žádné 1. ledna nebo dokonce prvního ledna. Pište bez mezer a za číslicemi udělejte tečky: 1.1.

U druhé pětice používejte zkratky, čili a.d. , Kal. , Non. , Id. .
Stejně tak i pro měsíce, např. Ian. , Dec. , Mai.

Používejte jen tři počáteční písmena, tedy s výjimkou Id., takže třeba: Kal. Sep. Ian. Mai. Non. Id

Pridie ponechte v nezkráceném tvaru

Za každou zkratkou je vyžadována tečka, stejně tak jako za římskými číslicemi!

Příklad:

31.12. = pridie Kal. Ian.

11.7. = a.d. V. Id. Iul.

1.1. = Kal. Ian.

a.d. X. Kal. Ian. ___________________________(1)
pridie Non. Apr. ___________________________(2)
a.d. II. Non. Oct. ___________________________(3)
Idibus Iuliis ___________________________(4)
a.d. XI. Kal. Iun. ___________________________(5)
25.4. ___________________________(6)
1.9. ___________________________(7)
18.8. ___________________________(8)
5.5. ___________________________(9)
4.2.  ___________________________(10)

Správné odpovědi: 1) 23.12. ; 2) 4.4. / 4. 4. ; 3) 6.10. ; 4) 15.7. / 15. 7. ; 5) 22.5. / 22. 5. ; 6) a.d. VII. Kal. Mai. / a.d.vii.kal.mai. ; 7) Kal. Sep. / kal.sep. ; 8) a.d. XV. Kal. Sep. / a.d.xv.kal.sep. ; 9) a.d. III. Non. Mai. / a.d.iii.non.mai. ; 10) pridie Non. Feb. / pridie non.feb.
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: