Procvičujeme slovní zásobu - klasika #1

Vydáno dne 30.09.2008

Vyzkoušejte si, jak jste se naučili základní slovíčka, se kterými se setkáte v úvodu svého studia latiny.Procvičujeme slovní zásobu - klasika #1

Vyberte z nabídky správné překlady. Při učení slovní zásoby nezapomínejte učit se celé slovníkové heslo: fémina, féminae, femininum, žena. Jen tak se vyhnete velkým potížím v budoucnu.

 1. zpívám, zpívat

  1. cantó, áre
  2. laudó, áre
  3. nótó, áre
 2. bojuji, bojovat

  1. pugnó, áre
  2. saltó, áre
  3. spíró, áre
 3. vyprávím, vyprávět

  1. labóró, áre
  2. nárró, nárráre
  3. óró, óráre
 4. dýchám, dýchat

  1. perstó, áre
  2. spíró, áre
  3. stó, stáre
 5. vládnout

  1. imperó, áre
  2. regnó, áre
  3. vetó, áre
 6. nevědět, neznat

  1. festínó, áre
  2. ignóró, áre
  3. spéró, áre
 7. mýt

  1. labóró, áre
  2. lavó, áre
  3. lenté
 8. učitel

  1. magister, í, m.
  2. magistra, ae, f.
  3. medicus, í, m.
 9. přítel

  1. amíca, ae, f.
  2. amícus, í, m.
  3. aqua, ae, f.
 10. vlast

  1. pater, is, m.
  2. patria, ae, f.
  3. porta, ae, f.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) b, 5) a, 6) b, 7) b, 8) a, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: