Procvičujeme slovní zásobu - klasika #2

Vydáno dne 02.10.2008

Procvičte si svoji znalost základních slovíček klasické latiny.Procvičujeme slovní zásobu - klasika #2

Vyberte z nabídky správný překlad. Slovíčka se vždy učte celá, tj. celé slovníkové heslo, jen tak předejdete velkým potížím v budoucnu.

 1. proto

  1. cúr
  2. itaque
  3. posteá
 2. také

  1. etiam
  2. iam
  3. síc
 3. vojsko

  1. aquila, ae, f.
  2. cópiae, -árum f.
  3. fuga, -ae, f.
 4. zdravit

  1. éducó, áre, áví, átum
  2. saltó, áre, áví, átum
  3. salútó, áre, áví, átum
 5. příběh

  1. fábula, ae, f.
  2. fáma, ae, f.
  3. nárró, áre, áví, átum
 6. připravovat

  1. captó, áre, áví, átum
  2. paró, áre, áví, átum
  3. pugnó, áre, áví, átum
 7. nevědět, neznat

  1. éducó, áre, áví, átum
  2. ignóró, áre, áví, átum
  3. labóró, áre, áví, átum
 8. vlast

  1. fáma, ae, f.
  2. fémina, ae, f.
  3. patria, ae, f.
 9. prosit, modlit se

  1. nárró, áre, áví, átum
  2. óró, áre, áví, átum
  3. pugnó, áre, áví. átum
 10. obyvatel

  1. incola, ae, f.
  2. industria, ae, f.
  3. puella, ae, f.
 11. s

  1. cum
  2. pró
  3. sine
 12. útěk

  1. dum
  2. fáma, ae, f.
  3. fuga, ae, f.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) b, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a, 11) a, 12) c
Přepis bublinkové nápovědy: