Procvičujeme slovní zásobu - klasika #3

Vydáno dne 09.10.2008

Procvičte si překlad jednoduché slovní zásoby, tentokrát zopakujeme slovíčka ze cvičení 1 a 2.Procvičujeme slovní zásobu - klasika #3

Vyberte z nabídky správný překlad, nezapomeňte skloňovat a časovat.

 1. dobře pracuješ

  1. bene laboráre
  2. bene laborás
  3. bene labórat
 2. vypráví pověsti

  1. narrat fabulam
  2. narrat fábulás
  3. narró fabulás
 3. píle obyvatel

  1. industria incola
  2. industria incolae
  3. industria incolárum
 4. sláva básníka

  1. gloria poetae
  2. gloria poetam
  3. gloriam poetae
 5. dívky zdraví

  1. puellae salutant
  2. puellae salutare
  3. puellí salutant
 6. dějiny vlasti

  1. historia patriae
  2. historia patriam
  3. historia patriárum
 7. před branami

  1. ante portás
  2. apud portás
  3. contrá portás
 8. dívka je napomínána

  1. puella monentur
  2. puella monet
  3. puella monetur
 9. královna rozkazuje

  1. regína imperat
  2. regína imperátur
  3. regína imperó
 10. s učitelkou

  1. cum magistra
  2. cum magistrá
  3. cum magistram
 11. žák je kárán

  1. discipulum castígor
  2. discipulus castígátur
  3. discipulus castígor
 12. učitel chválí

  1. magister laudat
  2. magister laudátur
  3. magistra laudat
 13. žákův přítel

  1. discipulí amícus
  2. discipulus amící
  3. discipulus amícus
 14. vychováváme žáky

  1. discipulós educámus
  2. educant discipulós
  3. educáre discipulís
 15. příroda léčí

  1. nátúra sanat
  2. nátúra sánátur
  3. sánáre nátúram
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) c, 4) a, 5) a, 6) a, 7) a, 8) c, 9) a, 10) b, 11) b, 12) a, 13) a, 14) a, 15) a
Přepis bublinkové nápovědy: