Periculum latinum pro medicís #1

Vydáno dne 15.10.2008

V této řadě nás čekají komplexnější opakovací testy určené studentům zdravotnických oborů. Začneme opakováním toho, co jste si mohli nastudovat na našich webových stránkách.Periculum latinum pro medicis #1

Vyberte správnou odpověď, myslete na skloňování, časování a rody jednotlivých podstatných jmen. Potřebujete znát 1. a 2. deklinaci substantiv, adjektiva 1. a 2. deklinace, slovesa 1. a 2. konjugace, sloveso esse a základní lékařskou terminologii. Vše si můžete nastudovat na předchozích výkladech a cvičení. Hodně štěstí.

 1. Humerus ________ mandibula est.

  1. infrá
  2. sub
  3. supra
 2. scapul-________ dolor TTT scapulae significat

  1. -algia
  2. -áris
  3. -ítis
 3. oculopathia est ________ oculí

  1. morbus
  2. operatio
  3. unguentum
 4. Medicus ________ ventriculi sanat.

  1. cancer
  2. morbus
  3. spasmum
 5. Synonymum pro remedió est ________

  1. medicamentum
  2. morbum
  3. unguentum
 6. Pilulae et unguenta sunt formae ________

  1. medicamenta
  2. medicamentís
  3. medicamentórum
 7. Fractura capituli ________ aegre sanatur.

  1. humeri
  2. humerum
  3. humerus
 8. Morbós ________ sánáre necesse est.

  1. infectiósás
  2. infectiósórum
  3. infectiósós
 9. Portó TTT aquam ________ .

  1. púram
  2. purum
  3. purus
 10. Cancer aut malign________ aut benign________ est.

  1. maligna aut benigna
  2. malignum aut benignum
  3. malignus aut benignus
 11. Intestínum perforátum morbus ________ est.

  1. periculósó
  2. periculósum
  3. periculósus
 12. myocytus ________ est

  1. cavum cerebri
  2. cellula músculí
  3. véna cáva
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) c, 5) a, 6) c, 7) a, 8) c, 9) a, 10) c, 11) c, 12) b
Přepis bublinkové nápovědy: