Hledáme ve slovníku #1

Vydáno dne 18.10.2008

Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete základní tvary sloves, pokud je musíte vyhledat ve slovníku a znáte jen tvar perfekta nebo supina.Hledáme ve slovníku slovesa #1

Ne, že by se v latině neužívala slovesa v první osobě, např. laudó, častěji ale nalezneme v textech osoby jiné, především třetí, pokud čteme literární dílo, nemůžeme předpokládat, že bude celé psané v indikativu prézenta. Objeví-li se nám tvar např. tulistí, musíme vědět, že ve slovníku budeme hledat feró. A jak to víme? Musíme se to naučit. Feró, ferre, tulí, látum - nést. V následujícím cvičení si vyzkoušejte, jak jste se naučili slovníková hesla několika běžně užívaných sloves.

 

 

 1. fuérunt

  1. od slovesa fueró
  2. od slovesa suesó
  3. od slovesa sum
 2. iit

  1. od slovesa eó
  2. od slovesa ió
  3. od slovesa sum
 3. mótum

  1. moneó
  2. motuó
  3. moveó
 4. mixtum

  1. misceó
  2. mixtó
  3. moveó
 5. dedí

  1. dadó
  2. dedeó
 6. áctum

  1. ácó
  2. agó
  3. égó
 7. látum

  1. feró
  2. letó
  3. vetó
 8. vísum

  1. vásó
  2. videó
  3. vísó
 9. díxit

  1. dícó
  2. díxó
 10. didicérunt

  1. dicó
  2. discó
  3. doceó
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) c, 4) a, 5) c, 6) b, 7) a, 8) b, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: