Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #7

Vydáno dne 28.10.2008

Tentokrát zkusíme překlad slovíček obráceně, z latiny do češtiny.Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #7

Najděte správný překlad, nezapomeňte skloňovat.

 1. fráctúra digitórum

  1. frakce prstu
  2. zlomení prstu
  3. zlomenina prstů
 2. spasmí magní

  1. velká nosní přepážka
  2. velká spála
  3. velké křeče
 3. in perículó vítae

  1. bez nebezpečí života
  2. do nebezpečného života
  3. v nebezpečí života
 4. propter fráctúram cránií

  1. bez zlomeného kránia
  2. blízko zlomeniny mozku
  3. kvůli zlomenině lebky
 5. contrá morbum ínfectiósum

  1. kvůli infeční smrti
  2. proti infekční nemoci
  3. proti infekčním spalničkám
 6. fráctúra humerí incompléta

  1. neúplná zlomenina kosti pažní
  2. zlomenina kosti pažní úplné
  3. zlomenina neúplné kosti pažní
 7. cancer óvárií sinistrí

  1. rakovina levého vaječníku
  2. rakovina pravého vaječníku
  3. rakovina v levém vaječníku
 8. medulla oblongáta laesa

  1. buňka příčná poškozená
  2. pomalá buňka příčná
  3. poškozená prodloužená mícha
 9. glandulae sub linguá

  1. žláza pod jazyk
  2. žlázy nad jazykem
  3. žlázy pod jazykem
 10. intestínum perforátum

  1. protržené střevo
  2. protržený konečník
  3. střevo dlouhé
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) c, 4) c, 5) b, 6) a, 7) a, 8) c, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: