Procvičujeme komparativ #2

Vydáno dne 24.11.2008

Tentokrát si procvičí komparativ studenti zdravotnických o­borů.Procvičujeme komparativ #2

 

Adjektiva v jednotlivých spojeních převeďte na komparativ ve stejném pádě a čísle. Pozor na správné určení kmene. Slova vpisujte bez délek.

1. músculus (longus) ___________________________(1)
2. medicamentum (utilis, e) ___________________________(2)
3. ínfrá vénam (subtilis, e) ___________________________(3)
4. propter ínspírátiónem (frequéns, entis) ___________________________(4)
5. Portá aquam (púrus) ___________________________(5) !
6. dolor (ácer, is, e) ___________________________(6)
7. Ínfluenza morbus (infectiosus,a,um) ___________________________(7) est.
8. tránsfusió sanguinis (celer, is, e) ___________________________(8)
9. venénum (frequéns, entis) ___________________________(9)
10. virus (útilis,e) ___________________________(10)

Správné odpovědi: 1) longior ; 2) utilius ; 3) subtiliorem ; 4) frequentiorem ; 5) puriorem ; 6) acrior ; 7) infectiosior ; 8) celerior ; 9) frequentius ; 10) utilius
Přepis bublinkové nápovědy: