3. deklinace různoslabičná

Vydáno dne 07.12.2008

V tomto článku si vyložíme všechny záludnosti třetí deklinace, prozatím různoslabičné.3. deklinace - různoslabičná

V následujícím výkladu si ukážeme, jak zajímavá je 3. deklinace. Obvykle se pro zjednodušení vysvětluje ve dvou částech - jednak jako kmeny souhláskové nebo-li různoslabičné a jako kmeny samohláskové neboli stejnoslabičné. Osobně dávám přednost různoslabičným a stejnoslabičným, proč? Jak název napovídá, substantiva třetí deklinace různoslabičná mají různý počet slabik, v nominativu mají o nějakou tu slabiku méně než v ostatních pádech, např. inflammátió (zánět) je nominativ 5 slabik, inflammátiónis genitiv má 6 slabik. Naproti tomu stejnoslabičná mají stále stejný počet slabik, např. auris (ucho) nominativ má 2 slabiky a genitiv, který náhodou zní stejně, má také 2 slabiky. Dobře se to pamatuje, i když to bohužel není úplně přesné, jak si jistě vzpomenete, v plurálu jsou koncovky obvykle trochu delší.

Substantiva 3. deklinace mohou být ve všech rodech, podle koncovky to většinou nepoznáte a slovíčka se opravdu musíte učit celá, tj. tvar nominativu, genitivu a rod. Např. mílés, mílitis maskulinum, dolor, doloris, maskulinum, auris, auris, femininum, mare, maris, neutrum.


Skloňujeme 3. deklinaci - různoslabičnou

Maskulina a feminina skloňujeme takto:

1. pád, nominativ: homó (člověk, maskulinum), soror (sestra, femininum) - jak vidíte, nominativ je zakončený různě

2. pád, genitiv: homin-is (koho čeho člověka, v genitivu se často zcela změní kmen), soror-is (koho čeho sestry), genitiv je zakončený na -IS

3. pád, dativ: homin-í (komu čemu, člověku, kmen, který v genitivu získáme, už zůstává pro všechny ostatní pády stejný), soror-í, dativ je zakončen na

4. pád, akuzativ: homin-em (koho co, člověka), soror-em (koho co, sestru), akuzativ je zakončen na -EM (pro maskulina i feminina stejně)

6. pád, ablativ: homin-e (o kom o čem, o člověku, všimněte si, že koncovka ablativu je tentokrát krátká), soror-e (o sestře), ablativ je zakončen na -E (krátké e)

V plurálu:

1. pád, nominativ: homin-és (lidé), soror-és (sestry), nominativ plurálu je zakončen na -ÉS

2. pád, genitiv: homin-um (lidí, tentokrát je koncovka krátká, nepleťte si ji se zakončením akuzativu), sororum (sester), genitiv plurálu je zakončen na -UM

3. pád, dativ: homin-ibus (lidem), sororibus (sestrám), dativ plurálu je zakončen na -IBUS

4. pád, akuzativ: homin-és (vidím lidi, tento tvar je stejný jako nominativ), sororés (sestry), akuzativ plurálu je zakončen na -ÉS

6. pád, ablativ, homin-ibus (o lidech, stejný tvar jako dativ), soror-ibus (o sestrách), ablativ plurálu je zakončen na -IBUS

 

Neutra:

Neutra se skloňují stejně jako maskulina nebo feminina s tím, že se musíme držet pravidel pro neutra, obvyklých ve všech deklinacích, tj. nominativ a akuzativ mají stejný tvar, v plurálu je navíc koncovka -a. Názorně: nómen - jméno, genitiv je nóminis (to nepoznám, musím se to naučit), kmen je tedy nómin- a k němu všechny koncovky, tj. nómen, nóminis, nóminí, nómen (akuzativ je stejný jako nominativ), nómine, nómina, nóminum, nóminibus, nómina (akuzativ je stejný jako nominativ) a nóminibus.


Poznámky

U třetí deklinace je největší "problém" určit správně kmen, ke kterému se pak připojují všechny koncovky, kmen je vždycky vidět až z genitivu, od tvaru genitivu odtrhneme koncovku -is a vše, co nám zbyde, je kmen, ten musí být pak už stále stejný! A to je celé.

Tedy homó, hominis, nikoli homonis, pulvis, pulveris, pulverí, nikoli pulví

Třetí deklinaci si můžete procvičit na řadě cvičení a další ještě přibudou.

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: