Překladové cvičení - začátečníci #1

Vydáno dne 12.01.2009

Pro ty z vás, kteří jste rezignovali na učebnice a chtěli byste se naučit latinsky, je připraveno následující cvičení.Překladové cvičení pro začátečníky - #1

Vyberte z nabídky překlad, který nejlépe odpovídá zadání. Nejlepší by ovšem bylo, kdybyste si jednotlivé věty nejprve zkusili přeložit sami, potom se podívali, jak se vaše řešení shoduje nebo neshoduje s nabídkou a pak si ověřili, zda je překlad správně.

Na začátek vám bude stačit sloveso ESSE, 1. deklinace a 1. konjugace.

 1. Julie pospíchá do školy.

  1. Iulia in scholá properat.
  2. Iulia in scholam properat.
  3. Iulia properare in scholam.
  4. Iulia properó in scholam.
 2. Píle rolníků je chválena.

  1. Industria agricolae laudat.
  2. Industria agricolárum laudátur.
  3. Industria agricolís laudás.
  4. Laudare industriam agricolárum.
 3. Básník chválí vlast.

  1. Patria poetá laudátur.
  2. Poeta laudáre patriae.
  3. Poeta laudat patriam.
  4. Poeta patriam laudat.
 4. Žačky zdraví učitelku.

  1. Discipula magistram salútat.
  2. Discipulae magistram salútant.
  3. Discipulae magistram salútat.
  4. Discipulae magistrás salútant.
 5. Jestliže žačky dobře pracují, jsou chváleny.

  1. Discipulae bene labórant, sunt laudantur.
  2. Sí discipulae bene labórant, laudant.
  3. Sí discipulae bene labórant, laudantur.
  4. Si discipulae bene labórantur, laudantur.
 6. Jsme chváleni učitelkami.

  1. Á magistrís laudámur.
  2. Nós á magistrís laudámur.
  3. Nós laudámur á magistrís.
  4. Nós magistrís laudámur.
 7. Jestliže dobře pracuji, jsem chválen učitelkami.

  1. Egó bene laboró, á magistrís sum laudor.
  2. Si bene laboró, á magistrís laudor.
  3. Sí bene labóror, laudor magistrís.
  4. Sí egó bene laboró, á magistrís laudor.
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) d, 4) b, 5) c, 6) a, 7) b
Přepis bublinkové nápovědy: