Další tvary slovesa ESSE

Vydáno dne 27.01.2009

Základní latinské sloveso ESSE – být je, jako i v jiných jazycích, sloveso nepravidelné. Podívejme se na jeho tvary.Další tvary slovesa ESSE

Základní časování slovesa ESSE si můžete nastudovat ZDE a procvičit ZDE. V tomto článku se podíváme na tvary tohoto slovesa v minulém a budoucím čase, kmeni prézentním i perfektním.

Základní slovníkové heslo: SUM, ESSE, FUÍ - JSEM.
SUM
- 1. osoba, indikativu prézenta, aktíva
ESSE - infinitiv
FUÍ - 1. osoba, indikativu perfekta, aktíva
tvar "třetí", tj. supinum, toto sloveso nemá, popř. se uvádí FUTURUS jako tvar participia futura

Tvary slovesa ESSE v prézentním kmeni
osoba a časindikativkonjuktivostatní tvary
Prézens egósum - jsemsim - ať jsemInfinitiv - esse - být
tues - jsisís - ať jsiparticipium - -séns, -sentis
isest - jesit - ať jeparticipia se ale užívají jen ve složeninách, např. prae-séns - přítomný, ab-séns - vzdálený
nóssumus - jsmesímus - ať jsme 
vósestis - jstesítis - ať jste 
sunt - jsousint - ať jsou 
    
Imperfektum egóeram - byl jsemessem - byl bych 
tuerás - byl jsiessés - byl bys 
iserat - bylesset - byl by 
nóserámus - byli jsmeessémus - byli bychom 
vóserátis - byli jsteessétis - byli byste 
erant - oni byliessent - byli by 
    
Futurum Ieró - budu Participium futura: futúrus, - a, -um - budoucí
 eris - budeš futúrum, -am, -um - (esse) - že budu
 erit - bude  
 erimus - budeme  
 eritis - budete  
 erunt - budou  

Ve významu konjunktivu imperfekta se velmi často objevuje tvar forem, forés, foret, forent. Místo inf. futura bývá pak často tvar fore.

Tvary slovesa ESSE v perfektním kmeni
čas a osobaindikativkonjunktivostatní tvary
perfektum - egofuí - byl jsemfuerim - ať jsem bylinfinitiv: fuisse - že jsem byl
tufuistí - byl jsifueris - ať jsi byl 
isfuit - bylfuerit - ať byl 
nósfuimus - byli jsmefuerimus - ať jsme byli 
vósfuistis - byli jstefueritis - ať jste byli 
fuérunt (fuére) - oni bylifuerint - ať byli 
    
plusquamperfektum egófueram - byl jsemfuissem - byl bych býval 
 fuerás - byl jsifuissés - byl bys býval 
 fuerat - bylfuisset - byl by býval 
 fuerámus - byli jsmefuissémus - byli bychom bývali 
 fuerátis - byli jstefuissétis - byli byste bývali 
 fuerant - oni bylifuissent - byli by bývali 
    
Futurum II. egófueró - až budu  
 fueris - až budeš  
 fuerit - až bude  
 fuerimus - až budeme  
 fueritis - až budete  
 fuerint - až budou  

 

Aby bylo úplně jasno, co si máte představit pod jednotlivými časy, tady je stručný přehled:

Présens - zpravidla vyjadřuje děj přítomný a také obecně platný.
Imperfektum - vyjadřuje konání děje v minulosti nebo trvání stavu v minulosti.(často překládáme nedokonavým slovesem -viděl jsem.)
Futurum I - vyjadřuje děj budoucí, často je to domněnka mluvčího, přání, rozkaz.
Perfektum - vyjadřuje děj, který se v minulosti stal. (často překládáme dokonavým slovesem - uviděl jsem)
Plusquamperfektum - naznačuje předčasnost před jiným dějem v minulosti - dixeram - řekl jsem (už předtím)
Futurum II - znamená budoucí děj nebo budoucí stav, je to tzv. "dokonavé" futurum (Ut sementem feceris, ita metes.)

Přepis bublinkové nápovědy: