Procvičujeme přivlastňovací zájmena

Vydáno dne 16.02.2009

Jednoduchý testík na procvičení přivlastňovacích zájmen. 1. Nevidím svého přítele.
  Amícum ________ nón videó.

  1. meum
  2. suum
 2. Jeho otci nevěřím.
  Patrí ________ nón crédó.

  1. suí
  2. suó
 3. Bohyně, slyš naše slova!
  Dea, audí verba ________!

  1. nostra
  2. nuestra
 4. Muži milují své ženy.
  Virí féminás ________ amant.

  1. sua
  2. suás
 5. Připravujete svému vojevůdci nápoj.
  Ducí ________ pótiónem praeparátis.

  1. vestrí
  2. vestró
 6. Zabíjel jsem tvou ovci.
  Ovem ________ interficébam.

  1. tuam
  2. tuem
 7. Král trestá svůj lid.
  Réx populum ________ púnit.

  1. sum
  2. suum
 8. Pověst vypráví o našem vojsku.
  Fábula dé exercitú ________ narrat.

  1. nostrí
  2. nostró
 9. Chválíš jejich ortoky?
  Servós ________ laudás?

  1. suós
  2. tuós
 10. Všechno své nosím s sebou.
  Omnia ________ mécum portó.

  1. mea
  2. sua
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) b, 8) b, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: