Pange Lingua

Vydáno dne 17.02.2009

Podívejme se na ukázku z církevní latiny, která je i dnes velice rozšířená a užívaná. V článku si můžete poslechnout a přečíst úryvek chorálu Pange Lingua, jak jej napsal svatý Tomáš Akvinský.Pange lingua

(v Jednotném kancionále číslo 705)

Text tohoto chorálu napsal ve 13. století svatý Tomáš Akvinský a dodnes se zpívá v originále, tj. v latině, i když existuje i jeho česká verze. Nápěv pochází pravděpodobně z Francie, kde je gregoriánský chorál doma.
Celý chorál má 6 slok, uvádím zde dvě nejznámější. Můžete si poslechnout také jejich nahrávku.

Pange , lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Tantum ergo sacramentum,
veneremur cernui,
et antiquum documentum,
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum,
sensuum defectui.

A takto vypadá volný český překlad:

(česká verze chorálu, v Jednotném kancionále číslo 704)

1. Chvalte, ústa, vznešeného těla Páně tajemství,
chvalte předrahou krev jeho, kterou z milosrdenství,
zrozen z lůna panenského, prolil Král všech království.

5. Před svátotstí touto slavnou v úctě skloňme kolena,
bohoslužbu starodávnou nahraď nová, vznešená,
doplň smysly, které slábnou, víra s láskou spojená.

Přepis bublinkové nápovědy: