Stupňujeme přídavná jména - superlativ

Vydáno dne 27.02.2009

Nyní se podívejme, jak se v latině tvoří 3. stupeň přídavných jmen, tj. superlativ.Stupňujeme přídavná jména - superlativ

Již jsme se seznámili s tím, jak v latině funguje stupňování přídavných jmen, a naučili jsme se tvořit jejich druhý stupeň, tzv. komparativ. Podívejme se nyní, jak se tvoří a používá jejich 3. stupeň, tzv. superlativ.

Utvoření superlativu

U většiny přídavných jmen se superlativ tvoří ze základu slova pomocí přípon -issimus (pro maskulinum), -issima (pro femininum) a -issimum (pro neutrum). Základ, tj. kmen, dostaneme, když oddělíme koncovku genitivu singuláru:

longus, long-í, altus, alt-í, brevis, brev-is... a vzniknou nám tak tvary např. longissimus (ten nejdelší), altissima (ta nejvyšší), brevissimum (to nejkratší).

Existují i výjimky, které tvoří superlativ jiným způsobem. Ty jsou popsány v samostatném článku zde.


Použití superlativu

Superlativ používáme, když chceme říct, že je něco "nej" z nějakého výběru možností - Petr je nejvyšší ze žáků, Klára je nejchytřejší z dívek... V latině máme několik možností, jak to vyjádřit:

1. způsob - pomocí genitivu celkového

Nejčastěji se superlativ používá ve spojení s tzv. genitivem celkovým, což je genitiv plurálu podstatného jména, jímž se bezpředložkově vyjadřuje srovnání s celkem ("z celku", v češtině to bez předložky vyjádřit nelze).

Petr altissimus discipulórum est - Petr je nejvyšší ze žáků / mezi žáky (do češtiny toto spojení překládáme pomocí spojky z nebo mezi)

Klára sapientissima puellárum est - Klára je nejchytřejší z dívek / mezi dívkami

Flúmen nostrum longissimum omnium flúminum est - Naše řeka je nejdelší ze všech řek / mezi všemi řekami

2. způsob - předložkami inter, ex (dé)

Stejně jako použijeme superlativ v češtině, můžeme ho použít i v latině, tj. za použití předložek inter (mezi) a ex/dé (z), nepatří to však k vybroušenému stylu a mnohem častěji se využívá genitiv celkový.

Petr altissimus ex / dé discipulís est - Petr je nejvyšší z žáků

Klára sapientissima inter puellás est - Klára je nejchytřejší mezi dívkami (pozor! předložky ex a dé se pojí s ablativem, kdežto předložka inter s akuzativem)


Skloňování superlativu

I superlativ můžeme samozřejmě skloňovat. Oproti skloňování komparativu to však nyní bude jednodušší, protože superlativ se skloňuje podle 1. a 2. deklinace:

 
Femininum
Maskulinum
Neutrum
nom. altissima altissimae altissimus altissimí altissimum altissima
gen altissimae altissimárum altissimí altissimórum altissimí altissimórum
dat. altissimae altissimís altissimó altissimís altissimó altissimís
ak. altissimam altissimás altissimum altissimós altissimum altissima
abl. altissimá altissimís altissimó altissimís altissimó altissimís

Elativ - superlativ absolutní

Pokud stojí superlativ sám a nemáme možnost s ničím srovnávat, můžeme ho pokládat za tzv. elativ. Do češtiny ho překládáme pomocí pozitivu zdůrazněného předponou pře- nebo příslovcem velmi, tuze, silně, nadmíru, značně...

Petr fortissimus est - Petr je nadmíru silný

Klára pulcherrima est - Klára je překrásná

Hoc flúmen longissimum est - tato řeka je velmi dlouhá

Přepis bublinkové nápovědy: