Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #11

Vydáno dne 28.02.2009

Procvičte si překlad spojení dvou substantiv, substantiva a adjektiva.Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #11

Vyberte vhodný překlad.

 1. plicní laloky TTT

  1. pulmí lobí
  2. pulmónés lobí
  3. pulmónum lobí
 2. nezhoubné nádory

  1. ínflammátiónés maligní
  2. tumor benignus
  3. tumórés benigní
 3. vytržení zubu

  1. extráctió dentis
  2. interruptió dentórum
  3. intráctió dentós
 4. uvnitř hluboké proleženiny

  1. infrá prófundum decubitum
  2. inter profundus decubitus
  3. intrá decubitum prófundum
 5. rychlý porod

  1. partús celer
  2. partús celere
  3. partús celeris
 6. průběh nemoci

  1. décursus morbí
  2. décursus morbum
  3. décursus morbus
 7. nitrožilní injekce

  1. iniectió intrámúsculáris
  2. iniectió intráarteriósis
  3. iniectió intrávénosa
 8. křížová kost

  1. os cruciále
  2. os sacrále
  3. os sacrális
 9. konec zánětu

  1. fínis inflammátiis
  2. fínis inflammátió
  3. finis inflammátiónis
 10. ztráta krve

  1. ámissió sanguinis
  2. démissió sanguis
  3. exmissió sanguinis
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) c, 5) a, 6) a, 7) c, 8) b, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: