Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #12

Vydáno dne 08.03.2009

V tomto cvičení si procvičíte substantiva všech deklinací ve spojení s adjektivy 1. a 2. deklinaceProcvičujeme slovní zásobu - zdrávka #12

Vyberte z nabídky správnou možnost.

 1. vnitřní ucho

  1. auris interna
  2. auris internus
  3. auris media
 2. mořská voda

  1. aqua maria
  2. aqua maris
  3. mare aqua
 3. husí kůže

  1. auris anserína
  2. cibus anserínus
  3. cutis anserína
 4. trvalá horečka

  1. famés fláva
  2. febris continua
  3. tussis séptica
 5. ženská pánev

  1. fémina pelvis
  2. finis feminína
  3. pelvis feminína
 6. levá plíce

  1. pulmó sinister
  2. pulmó sinistra
  3. pulmó sinistrum
 7. pravá strana

  1. latera sinistra
  2. latus dexter
  3. latus dextrum
 8. kořen jazyka

  1. apex linquam
  2. pulpa linguae
  3. rádíx linguae
 9. levá část

  1. pars sinister
  2. pars sinistra
  3. pars sinistrum
 10. transfúze krve

  1. tránsfúsió sanguinem
  2. tránsfúsió sanguinis
  3. tránsfúsió sanguis
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) b, 5) c, 6) a, 7) c, 8) c, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: