Určujeme slovesné tvary #1

Vydáno dne 12.03.2009

V tomto cvičení si studenti nelékařských oborů procvičí, jak se orientují v koncovkách prézentního kmene aktíva i pasíva.Určujeme slovesné tvary #1

Tento typ cvičení nebývá zrovna oblíbený, na druhou stranu přehledným způsobem ukáže, zda opravdu umíte rozlišit koncovky jednotlivých konjugací. Tak do toho.

zaškrtnout

 1. chytej!

  1. cape
  2. capere
  3. capí
 2. bojovali

  1. pugnábant
  2. pugnábó
  3. pugnábunt
 3. úkoly budou procvičovány exempla ________

  1. exercébantur
  2. exercébuntur
  3. exercentur
 4. miluješ

  1. ámábó
  2. ámás
  3. amó
 5. bude číst

  1. legébat
  2. legébit
  3. leget
 6. poslouchal jsi

  1. párébás
  2. párébis
  3. párés
 7. uděláš

  1. facébis
  2. facés
  3. facitis
 8. jsi očekáván

  1. expectáris
  2. expectátur
  3. expector
 9. měl jsem povinnost

  1. débeam
  2. débébam
  3. débébó
 10. být poslán

  1. mite
  2. mitere
  3. mití
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) b, 5) c, 6) a, 7) b, 8) a, 9) b, 10) c
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: