Procvičujeme deponentní slovesa #1

Vydáno dne 07.04.2009

V tomto článku si mohou studenti klasické latiny procvičit časování deponentních sloves.Procvičujeme deponentní slovesa #1

Pokud jste se již zde naučili, jak se s deponentními slovesy pracuje, a znáte tuto slovní zásobu, pak si své znalosti můžete ověřit v následujícím cvičení.

 1. povzbuzuji

  1. hortar
  2. hortó
  3. hortor
 2. napodobujeme

  1. imitámur
  2. imitámus
  3. imitimur
 3. rozdávali jste

  1. largébáminí
  2. largiébáminí
  3. largiébáris
 4. mluvíš

  1. loqueris
  2. loquéris
  3. loquiris
 5. zemřít

  1. morere
  2. morí
  3. morírí
 6. nelže

  1. nón mentétur
  2. nón mentit
  3. nón mentítur
 7. Napadněte!

  1. Adoráminí!
  2. Adoríminí!
  3. Adoríte!
 8. Sliboval nám pohádku.

  1. Fábulam nóbís pollicébátur.
  2. Fábulam nóbís pollicére.
  3. Fábulam nóbís pollicétur.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) b, 4) a, 5) b, 6) c, 7) b, 8) a
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: