Memorábilia #1

Vydáno dne 08.04.2009

Memorábilia jsou slova „hodná zapamatování“. Jsou to ta slovní spojení, která se užívají jako ustálené fráze často v nezměněné podobě ve všech evropských jazycích.Memorábilia #1

Každý z vás určitě už někdy slyšel např. "Zajíček alias Šváb", nebo "přejděme in mediás rés" atp. Jde o zažitá spojení, u některých jsou uváděni i jejich starověcí autoři, jiná se stala součástí kulturního dědictví celé Evropy a pronikla do současných jazyků. Podívejme se na některé z nich:


In mediás rés

Zmiňované in mediás rés znamená k jádru věci, nezabývejme se okolky a jděme rovnou k hlavnímu problému.


In margine

Naproti tomu marginální záležitost je záležitost okrajová, in margine znamená na okraji, mimochodem, čili nic důležitého.


Ab ovo

ovum "od vejce" - doslova, přeneseně to pak znamená "od počátku", ještě se často setkáte se spojeními jako omne vivum ex ovo - všechno živé z vejce (pochází), anebo zajímavé ab ovo usque ad malum - dočetla jsem se kdesi, že to kromě doslovného "od vejce po jablko" vlastně také znamená od předkrmu po zákusky a přeneseně pak od začátku až do konce.


Exemplí causá

Když jsem se poprvé setkala v anglickém textu se zkratkou e.c., byla jsem trochu na rozpacích, co to vlastně je. A hle, ono to latinské exemplí causá, které vyjadřuje totéž, co české na příklad. Gramaticky je to navíc velmi zajímavé spojení. Causá je totiž v tomto případě předložka, ta se z historických důvodů (na vině je řečtina) pojí s genitivem, doslova bychom mohli spojení přeložit jako z důvodu příkladu.


Post scriptum

Každý z nás už někdy toto spojení použil, nebo snad občas nenapíšete do dopisu, promiňte, mailu na závěr P.S.: Tak právě tohle P.S. je post scriptum - čili poznámka uváděná až po napsaném hlavním textu. Post je předložka se čtvrtým pádem a scriptus můžeme považovat v tomto případě za přídavné jméno, které má ovšem původ ve slovese scríbó - psát.


Modus vivendí

críminusModus je mezinárodní slovo znamenající způsob, naproti tomu tvar vivendí si zaslouží alespoň krátkou pozornost, jedná se totiž o genitiv gerundia slovesa vivó - žít, celé pak můžeme spojení přeložit jako způsob života, spolužití, hledá-li někdo s někým modus vivendí, pak hledají způsob, jak se sžít spolu.


Summa summárum

Na závěr úvodního článku o memorábiliích jsem vložila spojení summa summárum, což je doslova součet součtů (genitiv plurálu vidíte jasně), nebo-li úhrnem, tj. celkem. Dnes toto spojení často doprovázíme českým ustáleným spojením "sečteno, podtrženo" a myslíme tím vlastně totéž.

 

Přepis bublinkové nápovědy: