Memorábilia #2

Vydáno dne 18.04.2009

Pojďme se znovu podívat na latinské výrazy objevující se do dnešních dnů v našich jazycích.Memorábilia #2

Memorábilia jsou slova hodná zapamatování. Tvoří součást evropské kultury a setkáme se s nimi ve všech evropských jazycích. Podívejme se na některá další.

BONA FIDE

Je to vlastně ablativ, představte si CUM BONÁ FÍDÉ - s dobrou vírou, v dobré víře, poctivě, s dobrým úmyslem.


EXEMPLI GRATIA

Tak tohle spojení už znáte, je to totéž, jako EXEMPLÍ CAUSÁ a setkáte se s ním např. v angličtině, kde se zkratka e.g. objevuje jako české např. Má stejnou gramatickou formu. Grátia vyžaduje druhý pád (podobné českému díky komu čemu, jenže s genitivem), proto exemplí grátiá. Tj. například.


CONTRA LEGEM

Je-li něco contrá légem, tak je to opravdu vážná věc. Lex, légis, f. - zákon, contra je předložka s akuzativem, tj. "proti zákonu", v rozporu se zákonem. crímen


CONTRA NATURAM

Je-li něco contrá nátúram, nemusí to být ještě contrá légem. Nátúra je latinsky příroda, contrá nátúram je tedy proti přírodě.


IN VITRO

nátus Možná jste se setkali s tím, že někdo ve vašem okolí počal svoje dítě metodou IVF. Co to znamená? Prostě ze zkumavky. IN VITRÓ - je doslova "ve skle", tedy InVitró.


PIA FRAUS - PIUM DESIDERIUM

Pius - zbožný (vzpomeňte na jména mnoha papežů), fraus je potom lež, desiderium - přání, pia fraus je potom zbožná lež, pium desiderium - zbožné přání. Zbožné přání známe asi všichni, máme jich během jediného dne často hned několi,co je to zbožná lež? Někdy se v životě stane, že není zrovna vhodné, abyste něco věděli. Dozvíte se jen piam fraudem - zbožnou lež.


ERRATA

Co jsou to errata? Latinské substantivum errátum, í, n. - znamená omyl, pochybení, poblouznění. Sloveso erró pak znamená bloudit, chybovat, hřešit. Errata jsou tedy omyly, chyby.


NON PLUS ULTRA

Tohle spojení mám moc ráda. Jak bychom ho přeložili doslova? Ne víc nadto. Asi tak, latinské adverbium ultrá znamená tam, dále, také déle, ještě více, více. Plus ultra znamená nad běžnou míru, momořádně, nón plus ultrá pak ne víc nad to, dále to už nejde, to je vrchol, někde také (lepšího, horšího) nad to (není). Pěkné spojení, že?


PARS PRO TOTO

Určitě už jste se někdy v životě dopustili záměny části za celek. Nejhorší to mají v tomto "vedoucí". Přeneseně totiž zamění část za celek vždy, když kvůli jednomu pochybení podřízeného ohodnotí celou předešlou kvalitní práci za špatnou. Nebo ne?


 

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: