Test na spojení adjektiv a substantiv #2

Vydáno dne 19.04.2009

Tento test má pomoci procvičit slovní zásobu a mluvnici studentům zdravotnických oborů. Potřebujete znát všechny deklinace.Test na spojení adjektiv a substantiv #2

Doplňte správná slovní spojení a také ve správném pádě. Veškerá slovíčka najdete v našem slovníku. Nefunguje sice dvojité klikání jako na HFE, ale vyhledání ano. Podobné testy najdete v sekci Slovní zásoba a také v Testech a Gramatice.

dýchání rychlé ___________________________(1)
vysoký tlak ___________________________(2)
skrytá nemoc ___________________________(3)
zlomenina klíční kosti ___________________________(4)
bolest břicha ___________________________(5)
vbočené koleno ___________________________(6)
nepohyblivý kotník ___________________________(7)
poranění lokte ___________________________(8)
ztráta krve ___________________________(9)
současný stav ___________________________(10)
před operací  ___________________________(11)

Správné odpovědi: 1) respírátió celeris / respiratio celeris ; 2) hypertonia / hyperténsió ; 3) morbus laténs / morbus latens ; 4) fráctúra cláviculae / fractura claviculae ; 5) dolor abdóminis / dolor abdominis ; 6) genú valgum / genu valgum ; 7) malleolus immóbilis / malleolus immobilis ; 8) vulnus cubití / vulnus cubiti ; 9) ámissió sanguinis / amissio sanguinis ; 10) status praesens ; 11) ante operatiónem / ante operationem
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: