1. konjugace - imperfektum

Vydáno dne 24.05.2009

V tomto článku si ukážeme tvary imperfekta pro 1. konjugaci.Imperfektum 1. konjugace

Imperfektum tvoříme přidáním znaku -ba- a koncovek k prézentnímu kmeni. . Zní to složitě, ale z tabulky uvidíte, jak je to jednoduché.

1. konjugace imperfektum vzor LAUDÓ - chválím
1. os.laudá-ba-mchválil jsemlaudá-ba-rbyl jsem chválen1. os.
2. os.laudá-bá-schválil jsilaudá-bá-risbyl jsi chválen2. os.
3. os.laudá-ba-tchválillaudá-bá-turbyl chválen3. os.
1. os.laudá-bá-muschválili jsmelaudá-bá-murbyli jsme chváleni1.os.
2. os.laudá-bá-tischválili jstelaudá-bá-miníbyli jste chváleni2.os.
3. os.laudá-ba-ntchválililaudá-ba-nturbyli chváleni3.os.

Všimněte si, že znak -ba- je většinou dlouhý, kromě 3. osoby singuláru a plurálu aktíva, kde je krátký laudábat, laudábant a v pasívu v plurálu je -ba- také krátké laudábantur.

Podle vzoru laudó se pak časují ostatní slovesa 1. konjugace:

Např.:

vexábámus - trápili jsme
spérábátis - doufali jste
imperábantur - vládli, rozkazovali
regnábámus - vládli jsme
orábam - modlil jsme se
pugnábás - bojoval jsi
ignórábat - nevěděl

 

Přepis bublinkové nápovědy: