2. konjugace - imperfektum

Vydáno dne 25.05.2009

V tomto článku si ukážeme přehlednou tabulku s koncovkami 2. deklinace v imperfektu.2. konjugace - imperfektum

Imperfektum se tvoří připojením znaku -ba- a koncovek k prézentnímu kmeni. Podívejte se na jednotlivé koncovky:

2. konjugace imperfektum vzor deleó - ničit
1. os.délé-ba-mničil jsemdélé-ba-rbyl jsem ničen
2. os.délé-bá-sničil jsidélé-bá-risbyl jsi ničen
3. os.délé-ba-tničildélé-bá-turbyl ničen
1. os.délé-bá-musničili jsmedélé-bá-murbyli jsme ničeni
2. os.délé-bá-tisničili jstedélé-bá-miníbyli jste ničeni
3. os.délé-ba-ntničilidélé-ba-nturbyli ničeni

Podle tohoto schématu se pak časují ostatní slovesa 2. konjugace.

Např.:

silébant - mlčeli
tacébámus - mlčeli jsme
dócébantur - byli vyučováni
exercébam - cvičil jsem
flórébat - kvetl

Discipulí dócébantur á magistró clárissimó.
Exercébam herí.
Tacébat, tacet et tacébit.

 

Přepis bublinkové nápovědy: