Všeobecný test pro pokročilejší #2

Vydáno dne 29.05.2009

Pokročilejší z vás si mohou ověřit svoji orientaci v latinském textu v následujícím cvičení. Užité věty jsou originální a upravované jen zcela nepatrně.Pokud byste si nevěděli rady s některými slovíčky, najdete je v našem slovníku.

 1. Locusta, quousque sol non ________, tam diu iacet in quiete.

  1. orit
  2. oritur
  3. orto
 2. Et scitis, quod ovis semper ________, si pastor ad eam non aspiceret.

  1. erraret
  2. errat
  3. erravit
 3. ________ ergo superbis, tu cinis?

  1. Quare
  2. Quid
  3. Quis
 4. Órátió enim componit TTT hominem cum Deo et ________ mater lacrimárum, quia ex orátióne saepe generantur.

  1. est
  2. mea
  3. vénit
 5. Bone, quid libenter puerperae comedunt, ________ mihi!

  1. díc
  2. díce
  3. dícit
 6. Vere hoc est, quod mater ________ comedere.

  1. mea
  2. volit
  3. vult
 7. Et sic rogavit, ut pro uno grosso ________ ei laterem TTT .

  1. daret
  2. dat
  3. dedit
 8. Cum ________, interrogavit eum mater: Emisti? Qui dicit: Emi.

  1. véníret
  2. vénisset
  3. vénit
 9. Tamen tibi ________, quod esses domi et custodires hostium! TTT

  1. dícam
  2. dícó
  3. díxí
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) a, 5) a, 6) c, 7) a, 8) b, 9) c
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: