Veni Creator

Vydáno dne 01.06.2009

Poslechněte si další ukázku z církevní latiny, tentokrát se jedná chorální hymnus k Duchu Svatému.Veni Creator

Přesně padesát dní od Velikonoc slaví křesťané slavnost Seslání Ducha Svatého. Jedná se o připomínku události, kdy byl apoštolům po Ježíšově zmrtvýchvstání seslán Duch Svatý. A právě k této slavnosti se vztahuje chorální hymnus Veni Creator. Jeho text složil zřejmě Rhabanus Maurus v 9. století n.l. Celkem má šest slok, zde si můžete přečíst a poslechnout první dvě.

1. Veni Creator TTT *8 Spiritus,
mentes TTT *9 tuorum visita. TTT *10
Imple TTT *11 superna TTT *12 gratia
quae tu creasti TTT *13 pectora. TTT *14

2. Qui Paraclitus TTT *15 diceris,
donum TTT *16 Dei altissimi,
fons TTT *17 vivus, ignis TTT *18 , caritas, TTT *19
et spiritalis unctio. TTT *20

 

Kvadratický notový zápis chorálu:


Volný český překlad:

(česká verze chorálu, v Jednotném kancionále číslo 423)

1. Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.

2. Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.

Překlad:
 1. stvořitel
 2. mysl
 3. navštívit
 4. naplnit
 5. horní, svrchní – zde myšleno jako nebeský
 6. zkrácenina slova creavisti = stvořil jsi
 7. srdce
 8. stvořitel
 9. mysl
 10. navštívit
 11. naplnit
 12. horní, svrchní – zde myšleno jako nebeský
 13. zkrácenina slova creavisti = stvořil jsi
 14. srdce
 15. utěšitel
 16. dar
 17. pramen
 18. oheň
 19. láska
 20. pomazání
Přepis bublinkové nápovědy: