Zjednodušená četba - exemplum o hloupém chlapci

Vydáno dne 13.07.2009

V následujícím článku se můžete začíst do převyprávěného exempla – tj. příkladu ze života, kterým se doprovázela např. kázání. Text je doplněn nahrávkou a všechna slovíčka najdete v našem slovníku.Exemplum o hloupém chlapci

upravila Lenka JedličkováNahrávku můžete spustit zde:

Quaedam fémina pariébat. Matrés variás cupiditátés habet.
Mater dícébat: mí fílí, portá mihí bólétós.
Sed puer stultus erat. Íbat ad oppidum. Ad fórum veniébat, sed nón memoriá tenébat, quid emere vellet. Vidébat miser puer quendam virum.
Interrogábat eum: Dominé, dic mihí, quid matrés libenter comedant?
Et iste dícébat: Matrés libenter comedunt multás. Ad exemplum ille laterés habet. Et digitó demonstrábat mercátórem.
puer stultusPuer stultus dicébat sibí: Vére hoc est, quod mater mea vult comedere. Et íbat ad mercátórem. Mercátor eí laterés dabat et puer domum veniébat.
Domí mater eius interrogábat: émébás?
Puer respondébat: Emébam.
Mater: Sed mí puer, id nón sunt bolétí sed laterés! Mater ínfélíx erat.

Pauló post ad ecclesiam mater veniébat. Ea dícébat suó pueró: domí es et custódí forés.
Sed puer volébat matrem suam in ecclesiá vidére. Etiam íbat secrétó et forés super sé tenébat. Mater vidébat eum et dícébat: Cúr nón párébás mihí?
Et puer respondébat: sed forés habeó et custodió. Mater ínfélíx erat.

 

Přepis bublinkové nápovědy: