Procvičujeme adjektiva #3 - zdrávka

Vydáno dne 06.07.2009

Studenti lékařských oborů si můžou vyzkoušet svoji schopnost připojit adjektivum správného tvaru. Objevují se zde adjektiva všech deklinací a také substantiva všech deklinací 1. propter decubitum ________

  1. profundam
  2. profundum
  3. profundus
 2. pulsus ________

  1. celer
  2. celere
  3. celeris
 3. infrá genú ________

  1. sinistram
  2. sinistrú
  3. sinistrum
 4. olfactus ________

  1. laesa
  2. laesum
  3. laesus
 5. post partú ________

  1. spontáneó
  2. spontáneú
  3. spontáneus
 6. collápsus ________

  1. rénále
  2. rénis
  3. rénus
 7. post ínfarctum ________

  1. recente
  2. recentem
  3. recentum
 8. ulcus ________ TTT

  1. perforáta
  2. perforátum
  3. perforátus
 9. status post operátiónem ________

  1. oculí
  2. oculum
  3. oculus
 10. vomitus ________

  1. sanguinále
  2. sanguinis
  3. sanguis
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) c, 4) c, 5) a, 6) b, 7) b, 8) b, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: