Nepravidelné sloveso DO, DARE - dávám

Vydáno dne 18.07.2009

Skutečně „nepravidelných“ sloves má latina naštěstí jen několik. Sloveso dó – dávám patří mezi ně.Sloveso DÓ, DARE, DEDÍ, DATUM - dávám

U tohoto slovesa jsou zrádné především délky, zatímco - dávám, je dlouhé, dabam - dával jsem, je krátké atp. Pozor tedy na délky.

Indikativ prézenta aktíva i pasíva

Dó, dare - dávám
1. os.dávámdorjsem dáván
2. os.dásdávášdarisjsi dáván
3. os.datdávádaturje dáván
1. os.damusdávámedamurjsme dáváni
2. os.datisdávátedaminijste dáváni
3. os.dantdávajídanturjsou dáváni

Dlouhé -á- má tedy jen tvar dás - dáváš, ostatní jsou krátká!!!

Indikativ imperfekta aktíva i pasíva

Dabam - dával jsem
1. os.dabamdával jsemdabarbyl jsem dáván
2. os.dabásdával jsidabárisbyl jsi dáván
3. os.dabatdávaldabáturbyl dáván
1. os.dabámusdávali jsmedabámurbyli jsme dáváni
2. os.dabátisdávali jstedabáminíbyli jste dáváni
3. os.dabantdávalidabanturbyli dáváni

Indikativ futura I aktíva a pasíva

Dabó - budu dávat, dám
1. os.dabódámdaborbudu dán
2. os.dabisdášdaberisbudeš dán
3. os.dabitdabiturbude dán
1. os.dabimusdámedabimurbudeme dáni
2. os.dabitisdátedabiminíbudete dáni
3. os.dabuntdajídabunturbudou dáni

Imperativ

- dej
date - dejte
dató - dej
datóte - dejte

Infinitiv prézenta

dare - dát, darí - být dán

Konjunktiv prézenta aktíva a pasíva

Dem - ať dám
1. os.demať dámderať jsem dán
2. os.désať dášdérisať jsi dán
3. os.detať dádéturať je dán
1. os.démusať dámedémurať jsme dáni
2. os.détisať dátedéminíať jste dáni
3. os.dentať dajídenturať jsou dáni

Konjunktiv imperfekta aktíva a pasíva

darem - dal bych
1. os.daremdal bychdarerbyl bych dán
2. os.darésdal bysdarérisbyl bys dán
3. os.daretdal bydaréturbyl by dán
1. os.darémusdali bychomdarémurbyli bychom dáni
2. os.darétisdali bystedaréminíbyli byste dáni
3. os.darentdali bydarenturbyli by dáni

Participium prézenta

dáns, dantis ... dávající

Gerundium

dandum, dandí, dandó...

Na závěr bych jen zopakovala, jediné tři tvary v prézentním systému jsou dlouhé: dás, dá a dáns. Ostatní jsou krátké. Tvary perfektního kmene jsou zcela pravidelné: dedí , dederó atd.

 

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: