Latina kolem nás - Broumov, mariánský sloup I

Vydáno dne 19.08.2009

Podívejme se na první z nápisů na mariánském sloupu, který stojí na Mírovém náměstí v Broumově.Lingua Latína circá nós - latina kolem nás

Nápis, na který se dnes podíváme, velice dobře znají studenti latiny na broumovském gymnáziu. Jedná se totiž o nejkratší a nejjednodušší latinský nápis na mariánském sloupu na Mírovém náměstí v Broumově. Vypadá takto:

 inscriptio

ESTO TUTRIX ET ADIUTRIX
CHRISTIANI POPULI
PACEM PRAESTA NEMOLESTA
NOS PERTURBENT SAECULI

Esto je tzv. zesílený imperativ slovesa být, můžeme ho překládat jako budiž. Slovo tutrix znamená ochránkyně a adiutrix je pomocnice. Za slovem populi si můžeme představit tečku, končí tam první část nápisu. Sloveso praesto zde můžeme přeložit jako poskytnout nebo dopřát, pax, -cis je mír. A teď - od slova nemolesta musíme odříznout záporku , která patří k následujícímu konjunktivu perturbent. Molestus znamená smutný, obtížný a sloveso perturbó překládejme jako zmást, smést, ohrozit. Podstatné jméno saeculum znamená věk, století, zde se podle všeho jedná o nominativ plurálu. Koncovka -i je zřejmě použita kvůli rýmu, správně tedy má být molesta saecula.

Věřím, že s touto nápovědou už nápis rozluštíte. Pokud ne, správné řešení naleznete pod žárovkou.

Přepis bublinkové nápovědy: